ALPHANET - kuģu vadības sistēma

Izveidota izmantojot PHP un MySql.

Pamatfukcionalitāte:

  • katram kuģim savs budžets;
  • kuģu apgādes modulis, kas sevī ietver pieprasījumu apstrādi no kuģiem, cenu aptaujas izsūtīšanu piegādātājiem, pasūtīšana, piegādes kontrole;
  • uzturēšanas modulis – mezglu apkopju plānošana atkarībā no laika vai motorstundām, motorstundu reģistrēšana, defektu reģistrēšana un apstrāde
  • sertifikātu modulis – sertifikātu reģistrs un kontrole atjaunināšanai;
  • reisu plānošanas modulis – degvielas uzskaite, izmaksu uzskaite, frakts un analīze
  • dokumentācijas modulis – instrukcijas, formas un to kontrole.