Degvielas norēķinu uzskaite

Sistēmā reģistrē klientus, klientu auto un degvielas uzpildi. Reizi nedēļā katram klientam tiek izveidots kopsavilkums par degvielas uzpildi un finanšu saistībām. Klienta norēķinus  reģistrē sistēmā, kas ļauj kontrolēt  klienta saistību izpildi.